Licht- en krachtinstallaties

Licht- en krachtinstallaties

Het hart van ieder woon­huis, kan­toor en bedrijf is de elek­trische instal­latie. Ter Veld Elek­trotech­niek legt voor u stan­daard- en krachtin­stal­laties aan voor uw won­ing. Ook installeren wij uit­ge­breide instal­laties voor bedri­jven. Uitda­gende pro­jecten, waar­bij wij automa­tis­er­ing en dien­stver­len­ing kun­nen ver­lenen, doen we graag. Schakel ons vroegti­jdig in bij nieuw­bouw of ren­o­vatie, zodat bij u een opti­maal klop­pend elek­trisch ​“hart” economisch wordt aan­gelegd.

Licht en Kracht

Ter Veld Elek­trotech­niek legt com­plete instal­laties vakkundig aan. Zowel in nieuw­bouw­pro­jecten als in bestaande bouw. Denk hier­bij aan licht­pun­ten, wand­con­tact­dozen en groepenkas­ten. Wij bek­ijken ter plaatse de sit­u­atie en zullen u vakkundig advis­eren.

NEN Nor­men

Het ontwer­pen van een instal­latie vraagt om vakken­nis, hier­voor hebben wij de juiste ken­nis in huis. Een elek­trotechnische instal­latie dient te vol­doen aan bepaalde eisen vol­gens de NEN nor­men.
NEN is de afko­rt­ing van NEd­er­landse Norm, van het Nederlands Normalisatie-instituut. Voor meer informatie over NEN verwijzen wij u graag door naar de website van de organisatie: https://www.nen.nl/
Van het ontwerp tot aan­leg ver­zor­gen wij u elek­trotech­nis­che instal­laties. Zowel voor nieuw­bouw, ver­bouw, ren­o­vatie en utiliteit. Voor begelei­d­ing tij­dens de bouw of in het voor ­tra­ject staan wij graag voor uw klaar:

Inno­vatie

Door met de markt mee te gaan volgen wij jaarlijks cursussen waardoor wij beschikken over de ken­nis om de nieuw­ste tech­nolo­gieën te imple­menteren.

Domot­ica 
Huisautomatisering is bij inbraak- en brandbeveiliging een uitkomst voor velen. Wij kunnen bijvoorbeeld systemen installeren waarbij camera en beeldschermen worden doorgeschakeld naar een meldkamer of naar bijvoorbeeld naar de buren of een familielid.

Ter Veld Elektrotechniek levert draadloze installaties en installaties met bedrading. Kiest u voor een draadloze installatie, dan is de installatie hiervan minder ingrijpend.

Aan­leg dig­i­tal­isatie netwerk 
Ook voor een op maat gemaakte groepenkast precies geschikt voor uw woning of pand kunt u bij ons terecht!

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.