Ter Veld Elektrotechniek Roden

Wij denken aan de voorkant mee zodat u aan de achterkant geld kunt besparen

Wilt u een offerte aanvragen?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.

Wij denken aan de voorkant mee zodat u aan de achterkant geld kunt besparen

Ter Veld Elek­trotech­niek is een mod­ern elek­trotech­nisch bedrijf, geves­tigd in Roden-Dren­the.

Roelof ter Veld, eigenaar van Ter Veld Elektrotechniek, reist het land door voor tra­di­tionele instal­latie klussen en voor het installeren van de nieuw­ste technologieën op het gebied van beveilig­ing, huisautoma­tis­er­ing en energiebe­spar­ing. Vanaf het begin van een project tot aan de oplev­er­ing is Roelof per­soon­lijk beschik­baar, om de geleverde kwaliteits­garantie te waar­bor­gen. Daar­naast is Ter Veld Elek­trotech­niek gecer­ti­ficeerd keurmeester van de NEN 3140 keurin­gen van elek­trotechnische apparaten.

Elek­trotech­niek is bijna overal aan­wezig in ons leven. Een won­ing of bedrijf kan zon­der elek­triciteit niet func­tioneren. Wij zor­gen ervoor dat uw netwerk veilig wordt aan­gelegd en richten uw meterkast in. Ook denken wij mee met de keuzes die u wilt maken met betrekking tot de ver­schil­lende energievor­men.

Ter Veld Elek­trotech­niek werkt vol­gens de NEN1010 richtli­j­nen.