Communicatienetwerken

Digitalisatie van woningen en bedrijven

Infor­matie en tech­niek zijn onze dri­jfv­eren. Wij leggen uw datanetwerk aan, van bek­a­bel­ing tot aan de con­tact­dozen. Wij zijn in staat om com­plete data netwerken aan te leggen, groot of klein. Een data netwerk is een onmis­baar prod­uct bin­nen een bedrijf of bij u thuis. Via dit netwerk vin­den alle kop­pelin­gen plaats tussen elek­trische appa­raten bijvoorbeeld; tele­foons, pc, tablet, pv omvormer en alles wat via een netwerk aan te sluiten is.

De aan­leg van datanetwerkin­stal­laties is een dagelijks onderdeel van onze werkza­amhe­den. Wij maken hier­bij graag gebruik van slimme toepassin­gen, zowel bij u thuis als bij uw bedrijf. Ter Veld Elek­trotech­niek legt de com­plete bek­a­bel­ing aan voor alle soorten netwerken. Met com­pleet bedoe­len wij: advies, instal­latie, ser­vice, kwaliteit en nazorg. Het is belan­grijk dat het ontwerp en de aan­leg van datanetwerken vol­doet aan de juiste nor­men, zodat de werk­ing opti­maal is. Dit ver­zor­gen wij van ontwerp tot de aan­leg.

Datanetwerk

Meestal vindt men datanetwerken in bedri­jven, maar ook in wonin­gen is het tegen­wo­ordig heel gewoon om een goede data­bek­a­bel­ing te hebben met een uit­ge­breid wifi bereik.

Wij helpen u graag met het inventariseren van uw wensen en de daadwerkelijke benodigdheden. Op basis hiervan brengen wij een passend advies uit passen binnen uw wensen en budget.

Tele­fonie

Ter Veld Elektrotechniek helpt particulieren en kleine ondernemers met een telefonie oplossing op één adres. Stel u begint een eigen bedrijf aan huis maar u wilt uw datanetwerk gescheiden hebben. Wij maken het voor u mogelijk om uw privénummer te behouden en zorgen voor het installeren van een tweede of misschien wel derde telefonie mogelijkheid.
Gaat u als eigen ondernemer een kantoor in een verzamelpand huren of kopen? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Wij zorgen dat uw telefonie en uw data netwerk gescheiden en beveiligd is.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.