Zonnepanelen

Leveren en monteren van zonnepanelen

Ter Veld Elek­trotech­niek denkt met u mee over hoe u in uw won­ing of in uw bedrijf energie kunt besparen.
Wij werken met verschillende merken zonnepanelen en omvormers zodat wij altijd de juiste combinatie kunnen selecteren. Elke situatie is namelijk anders. Wij komen graag bij u langs om de situatie te bekijken en u te voorzien van passend advies.

Wij installeren alleen hoogwaardige zonnepanelen en omvormers waar wij de garantie en kwaliteit van kunnen waarborgen.

Voor de juiste keuze houden wij rekening met het volgende:

  • Ligging van het dak.
  • Schaduwvlakken op het dakvlak.
  • Totaal te verwachten vermogen.
  • Type paneel, poly, mono of dunne film.
  • Technische mogelijkheden van de woning of pand.
  • Gewenste monitoring van de installatie.

Alle panelen zijn te verzekeren of zijn voorzien van een herverzekeringsdekking. (link naar pdf doc­u­ment)

Van zon naar stroom

Voor het ontwerpen van een zonnepanelen installatie zijn er diverse mogelijkheden. Bij een dak met weinig schaduwvorming is een string omvormer de gunstigste oplossing. Alle panelen worden in serie geschakeld, de omvormer zorgt ervoor dat de spanning van de panelen naar het net ingaat. Heeft het dak meerder dakvlakken, zijde’s of 2 dakvlakken op het oosten en westen? Dan is het mogelijk om een bijpassende omvormer te selecteren met meerdere ingangen of gebruik gaan maken van optimizers. Heeft het dak veel last van schaduw, dan is het aan te bevelen om een installatie met optimizers aan te schaffen of gebruik gaan maken van micro omvormers. Alle gegevens van de omvormer zijn af te lezen via een app of webbrowser. De omvormer moet dan wel een connectie kunnen maken met internet, dit kan zowel bedraadt als draadloos.
Op de monitoring kunt u precies aflezen wat de opbrengst is van de installatie.

Tips: op weg naar energien­eu­traal leven

  • Gebruik de opgewekte energie van uw zon­nepan­e­len in com­bi­natie met een elek­trische auto, en laad de auto gratis op.
  • Gebruik een huisautoma­tis­er­ing sys­teem om op de piek­ti­j­den uw was op afs­tand te laten draaien en zo de opgewekte energie effi­ciënt in te zetten.
  • Kijk welke sub­si­dies er region­aal en in uw gemeente beschik­baar zijn. Tegelijk­er­tijd kunt u ook informeren bij uw gemeente of er regels gelden voor de instal­latie van zon­nepan­e­len. Dit ver­schilt per gemeente.

Tot slot

Vaak leest u over terugver­di­en­tijd en prachtige cijfers als het gaat om de instal­latie van zon­nepan­e­len. Ter Veld Elek­trotech­niek gaat u geen mooie cijfers voorschote­len, wel gaan we eerlijk met u kijken hoe u de energie die u opwekt met de zon­nepan­e­len zo effi­ciënt mogelijk kunt inzetten. Miss­chien heeft u al een elek­trische auto. De door de zon­nepan­e­len opgewekte energie kan dan bijvoor­beeld gebruikt wor­den voor het opladen van uw auto.

Op zon­nepan­e­len kun­nen par­ti­c­ulieren de BTW terugvorderen.
Ter Veld Elek­trotech­niek maakt dit samen met u in orde. 

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.