Inbraak­beveilig­ing

Beveilig uw woning of bedrijfspand

Inbraak­beveilig­ing voor uw won­ing of bedri­jf­s­pand

Helaas nemen het aan­tal inbraken in ons land nog steeds toe. Ook weten inbrekers vaak pre­cies wan­neer ze toe kun­nen slaan, ten­zij u een goed inbraak­beveilig­ing sys­teem laat installeren.
Met onze inbraak­beveilig­ing sys­teem gaat u pre­ven­tief te werk, zodat u zich in uw eigen huis veilig kunt voe­len.

Van basis- tot geïn­te­greerde alarm­sys­te­men

Wij lev­eren ver­schil­lende merken, van economisch tot exclusief. Er zijn veel sys­te­men op de markt te verkri­j­gen, goed advies is dus belan­grijk. Hier­bij kijken wij samen met u naar het bedi­en­ings­ge­mak en de noodza­ke­lijke uit­stral­ing.

Wij helpen u met het kiezen van het juiste alarm­sys­teem voor uw won­ing of bedri­jf­s­pand. Dit kan een sim­pele aan­pak zijn, waar het geïn­stalleerde alarm­sys­teem waarschuwt bij inbraak en brand, of een gea­vanceerde instal­latie. Ter Veld Elek­trotech­niek installeert uw sys­teem en zorgt ervoor dat uw sys­teem in con­tact komt met een alarm­cen­trale, (PAC) Door middel van een onderhoudscontract staan wij ook klaar voor uw jaarlijks onderhoud aan uw alarmsysteem.

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.