Over ons

Ter Veld Elektrotechniek, voor al uw elektrotechnische installaties

Wij zijn een klein elektrotechnisch installatie bedrijf en streven naar kwaliteit. Wij werken graag naar de wensen van onze klanten en opdracht­gev­ers. Door onze uit­ge­breide ervar­ing in ons vakgebied hebben wij veel ken­nis in huis van de uiteen­lopende werkza­amhe­den die de elek­trotech­niek biedt. Deze ervar­ing stelt ons in staat u een deskundig advies te geven van de mogelijkhe­den. Iedere klus, groot of klein, bli­jft voor ons een uitdag­ing. Wij streven ernaar om u te voorzien van een prachtig ein­dresul­taat waar u lang­durig plezier van zal hebben.

Roelof ter Veld – eigenaar:
Elek­trotech­niek is divers, daarom heb ik al vroeg gekozen voor dit vakge­bied. Een stage bij een elek­trotech­nisch bedrijf, lei­dde tot een bijbaan en tot het vol­gen van een elek­trotech­nis­che oplei­d­ing. Ik heb altijd al de droom gehad om een eigen bedrijf te starten, na jaren voor een werkgever te hebben gewerkt was de tijd daar om voor mijzelf te beginnen.
Het is een geweldig beroep, je moet overal wel wat van weten. Daar­naast vind ik het een uitdag­ing om de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van elektrotechniek en haar toepassin­gen te inte­gr­eren in ons dien­ste­naan­bod. Door bijscholingen blijven wij volledig op de hoogte. Zo kun­nen wij onze klanten nog beter van dienst zijn.

Onze opdracht­gev­ers zit­ten door heel Ned­er­land en bestaan uit par­ti­c­ulieren en bedri­jven. Bij Ter Veld Elek­trotech­niek bent u verzek­erd van uit­zon­der­lijke ser­vice, ken­nis van zaken en een eerlijk advies. Wij denken graag met u mee!

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkhe­den te bespreken.